Support och stöd

supportForum ditt främsta stöd

Ditt främsta stöd (utöver manualen) i arbetet med WUFI är IBP:s engelska forum. Här kan du få svar på frågor om:

  • Installation
  • Ofta ställda frågar (FAQ:s)
  • Material
  • Hygrotermiska källor och förluster
  • Specialfrågor om respektive program i WUFI-serien.

Du kan självklart själv ställa frågor i forumet (och även besvara andras), förutsatt att du har registrerat dig.

Andra resurser

Du hittar flera resurser hittar på IBP:s hemsida för WUFI, bl. a:

OBS! Har du nyligen köpt en WUFI-licens och vill få hjälp att komma igång – se möjligheten att beställa en introduktion via webbmöte på sidan Kurser.