Integritetspolicy

Med anledning av den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR, vill vi informera om följande angående insamling av personuppgifter:

Allmänt

Utöver vad som nedan nämns samlar denna webbplats inte in några personuppgifter från besökare.

Mottagare av uppgifterna lämnade på denna sajt är ARIKON AB som har uppdraget att erbjuda kurser och utbildningar i WUFI-programmen, och även är personuppgiftsansvarig för administration av sajten wufisweden.se.

Kontaktformulär

Information som skickas via kontaktformuläret lagras dels i sajtens databas, dels i mottagarens (ARIKON/Jesper Arfvidssson) mejlprogram och när relevant på mottagarens dator, skyddad med antivirusprogram och brandvägg. Enbart information som är kopplad till verksamhet som WUFI-programmen sparas.

OBS! Fyll ej i känslig information, exempelvis affärskritisk information, i formuläret. Vänta med eventuell sådan information till samtal.

Syfte med sparande av personuppgifter

Information via kontaktformulär, och eventuellt efterföljande mejlkonversation, sparas, om den har betydelse dels för syftet att ha som underlag för aktuell affärskontakt, dels för att ha som underlag för eventuellt kommande affärsutbyte.

Personliga kontaktuppgifter sparas för att möjliggöra erbjudanden och förslag rörande WUFI-programmen, exempelvis utbildningar.

Rättslig grund för sparande av personuppgifter

Personliga uppgifter enligt ovan kan sparas enligt GDPR, som ger rätten att spara och behandla personlig information om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan företag och kund. Personliga uppgifter kan också sparas och behandlas om den är nödvändig för ändamål som grundas på ett företags berättigade intressen, t ex att informera om erbjudande och tjänster,  i detta fall exempelvis att ge information om kommande kurser. Notera samtidigt här din rätt att få din personliga information raderad, med vissa undantag, eller att undanbe dig marknadsföring (se sista avsnittet ”Vilka rättigheter du har över din data”).

Hur länge sparas personuppgifter

I avsnitten ovan nämnda uppgifter sparas så länge informationen kan anses som relevant, dvs utan exakt tidsgräns. Om kund lägger ner sin verksamhet raderas informationen, förutsatt att kunden informerar om detta eller att informationen går fram på annat sätt.

Skydd av webbplats

Webbplatsen har virusskydd och brandvägg. I samband med misstänkt försök till intrång på webbplatsen (”hacker-attacker”) kan personlig information komma att sparas. Eventuell information som inte visar sig kopplad till intrångsförsök raderas.

Överförs mina personuppgifter utanför EU/EES?

Nej. Personuppgifter som lagras i sajtens databas via kontaktformulär lagras inom EU (på servrar i Danmark). Samma sak gäller för personlig information som sparas beroende på bekräftad spam eller intrångsförsök. Ingen personlig information förs alltså utanför EU. Har du några övriga frågor om ämnet – ta gärna kontakt med personuppgiftsansvarig via jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du är välkommen att kontakta ARIKON AB via jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se om du vill veta ifall personlig information sparats om dig. Du kan också begära att ARIKON AB ej skickar information om tjänster rörande WUFI till dig. Du kan ytterligare begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig, undantaget eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa skäl, legala skäl eller för säkerhetsändamål.