För vem och när

SakertByggande3Programmen

WUFI-programmen utvecklas av Fraunhofer institutet för Byggnadsfysik (IBP) i Holzkirchen, Tyskland. Du kan få komplett information om WUFI på IBP:s hemsida för WUFI. Följande program ingår i serien:

WUFI Pro är det grundläggande och mest använda programmet i serien. WUFI Pro är avsett för att beräkna fukt- och temperaturförlopp i byggnadskonstruktioner och därmed skapa förutsättningarna för ett fuktsäkert byggande.

WUFI 2D kompletterar WUFI Pro genom att ge möjligheter till mer komplexa tvådimensionella beräkningar.

WUFI Plus används för att samtidigt beräkna energieffektiviteten och fuktsäkerheten i en byggnad, samt hur dessa påverkas av olika faktorer såsom t.ex. olika fuktlaster och ventilationsnivåer.

WUFI Passive används vid design av passivhus. Användande av WUFI Passive förutsätter kunskaper i WUFI Plus.

För vem och när

WUFI-programmen används vid planering, projektering  och utformning av byggnader. Beställare, projektörer, arkitekter, konstruktörer är aktörer som alla har användning av och avgörande nytta av WUFI i sin verksamhet, för att kunna säkra och/eller föreslå energieffektiva byggnadskonstruktioner med minimerad risk för framtida fuktskador.

Vinsterna

Vinsterna av att använda WUFI är uppenbara. Riskerna med fuktskador i hus har ofta varit underskattade och kostnaderna omfattande för att sanera och bygga om drabbade hus. Samtidigt ökar kraven på energieffektiva hus. Med hjälp av WUFI-programmen kan fuktskador undvikas och energieffektivt byggande säkras.

Här köper du WUFI-licens

Du köper licens och laddar ner WUFI via IBP:s hemsida. Länken går till information om licenser. För att köpa gå till Online shop via menyn på den länkade sidan eller länk i informationstexten på samma sida. Notera att det finns olika licensalternativ, där fördelarna av respektive alternativ beror på hur ditt företag tänkt använda WUFI. För utbildningssammanhang (inom universitet och högskolor) finns speciella licenser.

Observera att du kan ladda ner en version för att testa WUFI. Testversionen får/kan ej användas kommersiellt.