Lönande för byggindustrin

WUFI är en serie datorprogram som används för att bedöma fuktsäkerhet och energi-effektivitet i byggnader och konstruktioner.

Read More

Lär dig använda WUFI

Det finns flera alternativ för dig/er att lära hur WUFI används och fungerar. Grundläggande är kurser i WUFI Pro.

Read More

Få support och kunskapsstöd

Ditt främsta stöd vid användandet av WUFI är WUFI forum. Men det finns också fler alternativ, som t ex tips på lämplig litteratur.

Read More