Kurser – lyft dina kunskaper

lyftDinKunskap

Följande kurser kan anordnas:

  • Introduktion i WUFI PRO (2 timmar)
  • WUFI PRO grundkurs (1,5 dagar)
  • WUFI PRO avancerad kurs (1-2 dagar)
  • WUFI 2D (1 dag)
  • WUFI PLUS (inkluderar intro till WUFI Passive) (2 dagar)

Se mer om kursinnehåll på sidan Om kurser i WUFI. Notera att det också finns kurser/workshops som anordnas i andra länder.

Kurserna kan ges som:

  • Beställda kurser som anordnas på beställande företag. Minst tre deltagare. Kurserna kan anpassas efter beställarens önskemål.
  • Klassrumskurser, företrädesvis i Lund. För att kursmöjlighet ska undersökas krävs minst fem aktuella intresseanmälningar. Minst antal deltagare är alltså fem.
  • Webbinar. Minst två deltagare. Gäller introduktion i WUFI Pro samt grundkurs i WUFI PRO.

Riktpris för kurs är 10 000 SEK plus moms/deltagare för en kurs på 1,5 dagar (normal längd på en grundkurs i WUFI PRO). Priset justeras ned alternativt upp för kortare respektive längre kurser. Viktigt: Riktpriset förutsätter vad som anges som ”Minst antal deltagare”. Är man villig att betala mer kan kurser med färre antal deltagare anordnas.

Hör gärna av dig via kontaktformuläret nedan så kan vi diskutera förutsättningarna. Tänk på att om du är enskilt intresserad och inte har kassa för att betala en kurs själv, med en intresseanmälan kan du skapa underlag för anordnande av en klassrumskurs eller ett webbinar.