Om kurser i WUFI

Kurser i WUFI-programmen arrangeras av JoUSIT. Du når JoUSIT via formuläret på kurssidan. Du kan också ringa 0708 831175.

Genom följande information får du viktig information om upplägg och lämpliga kursalternativ för dig/er.

Utgångspunkter för kursupplägg och din kursplanering

WUFI Pro grunden

Användande av samtliga WUFI-program utgår från kunskaper i WUFI Pro. Oavsett vilket WUFI-program du arbetar med förutsätter det alltså att du har goda kunskaper i WUFI Pro. Dessa kunskaper är speciellt viktiga sett i relation till användandet av WUFI 2D. Flera beräkningar som kan utföras i WUFI 2D, kan också göras i WUFI Pro, och kan i dessa fall utföras betydliga snabbare just i WUFI Pro. Det gäller alltså att kunna avgöra vilket program som ska användas – WUFI Pro eller WUFI 2D. Du får de avgörande kunskaperna för att kunna bedöma i kursen WUFI 2D.

Kunskaper i byggnadsfysikalisk teori avgörande

Avgörande moment vid användande av WUFI-programmen är att kunna utvärdera kalkylerade resultat. För det krävs att du har kunskaper i den byggnadsfysikaliska teori som WUFI-programmen grundas på. I grundkursen för WUFI Pro, är genomgången av den byggnadsfysikaliska teorin en avgörande del. Kort sagt: grundkursen i WUFI Pro är kursen de flesta behöver.

Kurserna:

Introduktion via webb för WUFI Pro

Pris: 3 000 SEK + moms / Omfattning: 2 timmar.

När: Överenskommelse utifrån beställares önskemål och tillgång av lärare.

Innehåll: Beroende på förkunskaper och önskemål. Exempel: Installationshjälp, orientering i gränssnittet, grundläggande råd och tips, studieförslag utifrån typ av användande.

WUFI Pro Grundkurs

Omfattning: 1,5 dagar, alternativt 1 dag + hemuppgift + webbmöte.

Kursen kan ges som webbinar.

Syftet: att ge yrkesverksamma inom byggbranschen kunskap att använda WUFI Pro för att ta fram tillräcklig fuktteknisk bakgrundsinformation nödvändig för att kunna utforma en byggnad.

Kursen innehåller bl. a:

 • Föreläsningar om fuktsäkerhet, grunderna i värme-och fukttransport, hygrotermiska materialegenskaper, yttre och inre klimatförhållanden.
 • WUFI hands-on.
WUFI Pro Avancerad kurs

Omfattning: 2 dagar, alternativt i fall med begränsat innehåll 1 eller 1,5 dag.

Syftet: att ge yrkesverksamma inom byggbranschen en djupare kunskap att använda WUFI Pro vid komplexa fukt- och temperatur-beräkningar vid planering och utformande av en byggnad.

Kursen innehåller preliminärt:

 • Jämförelser mellan fält- och laboratoriestudier och beräkningar utförda i WUFI.
 • Förenklad modellering av fuktlaster p.g.a. luftinfiltration.
 • Kort information om luftspalter.
 • Regnvattenläckage i ytterväggar.
 • Hur lägga till materialegenskaper / lägg till din egen data.
 • Modellering av gröna tak.
 • Parametrar att beakta vid simulering/beräkning vid lutande tegeltak.
 • Övningar och möjlighet att ställa frågor och få svar om problem vid användning av WUFI Pro.
 • Visst utrymme att kort diskutera ämnen ej nämnda i dagordningen.
WUFI 2D

Omfattning: 1 dag

Syfte: att ge praktisk kunskap i hantering av WUFI 2D, samt kunskap att bedöma när WUFI 2D bör användas i stället för WUFI pro.

Kursen innehåller bl. a:

 • Skillnader mellan beräkningar i WUFI Pro och WUFI 2D.
 • WUFI 2D hands-on
WUFI Plus (och WUFI Passive)

Språk: Engelska / Omfattning: 1 dag + hemuppgift + webbmöte, alternativt 2 heldagar.

Syfte: att ge kunskap om utförande av energiberäkningar som även inkluderar fukt- och ventilationsberäkningar. Även kort intro till WUFI Passive.

Kursen innehåller bl. a:

 • Grunder om indata och möjliga resultat.
 • Utvärderingar av simuleringar.
 • WUFI Plus hands-on.